Συμμετοχή του Πολιτιστικού Συλλόγου στα 4α ΛΑΓΥΝΙΩΤΙΚΑ.

1/12/19 το εφηβικό χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας έλαβε μέρος στα 4α ΛΑΓΥΝΙΩΤΙΚΑ .